Ungdom/konfirmation i Viken

Det är populärt att konfirmera sig i Vikens församling. Vi erbjuder både terminsläsning och sommarläsning.

Vintergruppen 

Vi träffas torsdagar efter skolans slut i Kyrkstugan. Först fikar vi och sedan tar vi itu med dagens tema och samtal. Varje träff varar ca 1 ½ timma.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår. Vi håller lov när skolan har lov. Vi erbjuder en aktivitetshelg eller ett helgläger under vårterminen.

Inskrivningen är den 10 oktober 2021 och konfirmationen är i Vikens kyrka den 8 maj 2022.

Ledare: Eva Gullmo, Annika E Olshov och Helena Morath.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo 
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmäl här

Sommargruppen

Vi träffas några gånger under termin men sedan måndag till fredag under tre veckor när sommarlovet börjat. Vi erbjuder några lägerdygn.
Vi möts också till 10 gudstjänster under höst och vår.

Inskrivningen sker den 10 oktober 2021 och sedan ses vi några gånger under terminerna. Konfirmationen äger rum i Vikens kyrka 10 juli (vid behov även 9 juli) 2022.

Ledare: Annika E Olshov, Eva Gullmo, Helena Morath och ungdomar från tidigare år.

För information, kontakt: Observera att anmälan görs på länken nedan.
Diakon Annika E Olshov
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99
Präst Eva Gullmo
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Anmälan är stängd.