Samtal

Det är det värdefullt att få samtala med någon som har tid att lyssna och få hjälp med att upptäcka nya möjligheter och tankegångar.

Behöver du prata med någon?

Har livet gått sönder eller behöver du dryfta en enskild händelse? Ibland drabbas vi av svåra händelser i livet, vilket kan leda till att vi inte vet hur vi ska gå vidare. Det kan också handla om existentiella frågeställningar och den kristna tron. Då är det värdefullt att få samtala med någon som har tid att lyssna och få hjälp med att upptäcka nya möjligheter och tankegångar.

Ett samtal med diakon eller präst inom Svenska kyrkan kostar ingenting, och du kan komma upprepade gånger. Det blir ofta en del utav en långvarig kontakt och uppföljning. Kanske kan du få hjälp att slussas in i någon samtalsgrupp inom kyrkan där fler delar dina erfarenheter, kanske räcker det att de enskilda samtalen. Det är du själv som bestämmer.

Vid enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. Diakonen har också tystnadsplikt, men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad att vittna i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott.

Vill du komma i kontakt med en präst eller diakon, kontakta expeditionen så hjälper vi dig. Varmt välkommen! 

Kontakt expeditionen: 

Telefon: 042 36 06 50

Email: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se