Kyrkorådet

Fullmäktige tillsätter kyrkorådet som är pastoratets styrelse. Kyrkorådet har övergripande förvaltningsansvar, vari ingår personalövergripande frågor och fastighetsfrågor. Man är även ytterst ansvarig för begravningsverksamheten.

Kyrkorådet består av:

Ordförande är Per Behrens - kontaktuppgifter per.behrens@svenskakyrkan.se

Framtidens kyrka: Ursula Eldh, Ingemar Lindman, Ingemar Persson

Ersättare: Gösta Davidsson, Gert Ljungqvist

För vår kyrka: Sofia Walka, Ylva Johansson, ordförande Per Behrens, Maj-Lis Johansson

Ersättare: Fredrik Jiborn, Anna Carlsson

Levande kyrka: Gertrud Green, Jonas Engström, Knut Göransson

Ersättare: Maths Olsson, Kerstin Persson

För att läsa Kyrkorådets protokoll, klicka här