Kyrkofullmäktige

Pastoratets högst beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i övergripande frågor, vilka beretts i kyrkorådet. Fullmäktige sammanträder normalt två gånger per år och ledamöterna tillsätts vid kyrkvalet.

Kyrkofullmäktige består av: 

För Framtidens kyrka: Ursula Eldh, Christer Gudmundsson, Gunilla Hyberg, Miriam Sikrot, Ingemar Olsson och Gert Ljungqvist, Britt-Marie Olsson, Gösta Davidsson. 

Ersättare: Gunlög Persson, Gunvor Gunnarsson, Torbjörn Rüsslander, Inga Smith. 

För vår kyrka: Kjell Cronert, Sofia Walka, Ylva Johansson, Mai-Lis Johansson, Fredrik Jiborn, Rolf Axelsson, Per Behrens, Anna Carlsson, Ingemar Erikson, Karin Ullström, Anders Carlström, Pia Adams.

Ersättare: Anders Rennerman, Simon Lundeberg, Stig Nilsson, Lars Niwong, Gerhard Schultze, Benera Tamm.

Levande kyrka: Jonas Engström, Gertrud Green, Knut Göransson, Thomas Andersson, Maths Olsson, Maria Enev, Per Jarring, Bengt Eriksson, Kerstin Persson.

Ersättare: Karolina Eriksson, Gunilla Pedersén, Ulla-Maj Persson, Sonja Andersson, Tord Holmstedt.

För att läsa kyrkofullmäktiges protokoll, klicka här.