Körverksamheten i Väsby

Old Singers är en stor kör bestående av både män och kvinnor. Man övar varannan vecka och medverkar vid vissa gudstjänster men erbjuder även konserter.

Kulla pastorat följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Därför pausar verksamheten fram tills restriktionerna lyfts. 

Kaffe på kyrkogården i Jonstorp serveras tisdag och onsdag kl 14.00-15.00
Kaffe på kyrkogården i Väsby serveras måndag och torsdag kl 14.00-15.00
Kaffe vid kapellet i Viken serveras onsdagar kl 10.00-12.00
Walk and talk promenadgrupp i Viken onsdag 13.30 (paus v 51-2)

Kyrkorna i Farhult, Jonstorp, Viken och Väsby är öppna under veckorna, tisdag - fredag 7.30-15.00. Lerbergets kyrka är öppen tisdag 13.00-15.00 och torsdag 10.00-12.00

Kyrkorna i Farhult, Jonstorp, Viken, Väsby är även öppna kring ordinarie gudstjänststid då präster och diakoner finns tillgängliga för samtal, se kalendern. Lerbergets kyrka sänder sina gudstjänster live på sin Facebook-sida.
Läs mer om hur vi finns vi till för dig här.

Laudate - tisdagar 19.00-21.00

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång PS 96:1

Laudate är en fyrstämmig kör som sjunger både klassisk kyrkomusik och nutida tongångar, från Mozart till Benny Andersson. Man framträder vid egna konserter och finns vid tillfälle med i gudstjänster i pastoratets olika kyrkor. 

Under höstterminen kommer Laudate att återuppta sina körövningar, men under lite nya former. Vi träffas i Vikens kyrka tisdagar kl. 19-21 och anpassar repertoaren utifrån körens formation. Alla som är under 70 år och som inte tillhör någon riskgrupp är välkomna att vara med och sjunga. Vi kommer även vara noga med att följa de restriktioner som Svenska kyrkan och Folkhälsomyndigheten har. 

Om du är intresserad av att sjunga i Laudate är du välkommen att kontakta Matilda Nordberg: matilda.nordberg@svenskakyrkan.se eller 
070-6913351

Old Singers

Vilar

Old Singers består för närvarande av drygt 40 sångare, både män och kvinnor. Repertoaren är blandad med både sakrala och profana sånger.Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i pastoratets kyrkor.

Körledare är Helena Morath. Kontakta henne för mer information, 073-731 42 46. Det behövs ingen anmälan till kören, alla är varmt välkomna!