Kör och musik i Farhult-Jonstorp

I Farhult-Jonstorp kan man sjunga i kyrkokören eller välja att vara med i olika projekt. Det finns även körer för barnen. Välkommen!

Toner i aftonen


Välkommen till musikandakt i Farhults kyrka kl 1830.
24 september
29 oktober
26 november

-----------------------------------------

All körverksamhet är pausad, förutom barnkören Sångflyt
tills Folkhälsomyndighetens riktlinjer förändras. 

KYRKOKÖREN

Kyrkokören övar regelbundet varje onsdag kl 18.30 i Prästgården i Farhult med start 2/9. Det är en fyrstämmig, blandad kör som sjunger blandad repertoar. Vill du vara med? Välkommen att höra av dig kyrkomusiker Anna-Lena Andersson, se nedan.

Välkommen att höra av dig kyrkomusiker Anna-Lena Andersson, anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se eller telefon 0705-20 04 87.

PROJEKTKÖREN

Projektkören är för dig som vill att sjunga då och då. Vid ett projekt övar vi 2-3 gånger.  Däremellan övar man hemma med hjälp av inspelningar och noter. Välkommen att vara med!  

För information om kommande körprojekt kontakta kyrkomusiker Anna-Lena Andersson, se nedan eller följ Kulla pastorat på hemsida, Facebook och Instagram.

Eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan man just nu endast vara med om man är under 70 år.

För information om kommande körprojekt kontakta kyrkomusiker Anna-Lena Andersson - anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se eller telefon 0705-20 04 87 eller följ Kulla pastorat på Facebook och Instagram.

Sånggrupper för barn

Välkommen du som är ungefär 6-7 år.  Vi ses i Sockenstugan vid Jonstorps kyrka för att uttrycka oss med våra röster genom sången. Vi sjunger sånger om allt möjligt. Om väder och vind, djur, vänskap och kärlek. Framåt jul gör vi ett sjungande julspel i kyrkan.

Just nu : Sångflyt- advent, lucia, jul – torsdagar kl 16.00-16.30  den 5/11 till 17/12 . Föräldrar kan sitta ner och vänta utomhus i utemöblerna vid Sockenstugan medan barnen övar.

Anmäl här.

Har du frågor, kontakta kantor Anna-Lena Andersson,
anna-lena.a.anderssson@svenskakyrkan.se eller
070 -520 0487