Meny

Körer och musik i Viken

Musik är viktigt i Vikens församling. Kyrkan fylls när det är lunchmusik men man kan också vara med och sjunga själv in någon av våra körer. Både vuxna och barn är välkomna!

Laudate - tisdagar 19.00-21.00

Laudate är en fyrstämmig kör som sjunger både klassisk kyrkomusik och nutida tongångar, från Mozart till Benny Andersson. Man framträder vid egna konserter och finns vid tillfälle med i gudstjänster i pastoratets olika kyrkor. 

Om du är intresserad av att sjunga i Laudate är du välkommen att kontakta Matilda Nordberg: matilda.nordberg@svenskakyrkan.se eller 
070-6913351


Old Singers- varannan onsdag ojämn vecka kl 10.00-11.45.

Varannan onsdag, ojämna veckor, träffas kören mellan
kl 11.00 och 11.45 i Väsby prästgård.

Old Singers består för närvarande av drygt 40 sångare, både män och kvinnor. Repertoaren är blandad med både sakrala och profana sånger.Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i pastoratets kyrkor.


Körledare är Helena Morath. Kontakta henne för mer information, 073-731 42 46. Det behövs ingen anmälan till kören, alla är varmt välkomna!

Lunchmusik - varannan tisdag

Lunchmusiken börjar kl 12.30 och inbjuder till en stund i stillhet omringad av inspirerande musik i ett vackert kyrkorum.

Lunchmusiken kostar ingenting. Välkommen in för att stanna upp och lyssna.

Program: 

kommer inom kort

Lunchmusiken ges med stöd av Stiftelsen Sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Petterssons familjefond.

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER

För anmälan och mer information om våra barnkörer, kontakta För mer information, kontakta Helena Morath, 0737 314 246

Barnkören - tisdagar 14.30-15.00

Körstart 14 januari

Barnkören är för dig som går i förskoleklass och i årskurs 1. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Miniorkören - tisdagar 15.05-15.45 

Körstart 14 januari

Miniorkören är för dig som går i årskurs 2 och 3. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka. 

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Young Singers - onsdagar 15.45-17.00 

Körstart 15 januari

Young Singers är för dig som går i årskurs 4-6.  Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Young Voices - onsdagar 17.15-18.15

Körstart 15 januari

Young Voices är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.