Körer och musik i Viken

Musik är viktigt i Vikens församling. Kyrkan fylls när det är lunchmusik men man kan också vara med och sjunga själv in någon av våra körer. Både vuxna och barn är välkomna!

 

All körverksamhet, förutom Barnkören, Miniokören och Young Voices,pausar,
tills Folkhälsomyndighetens riktlinjer förändras
När restriktionerna ändras anpassar vi vår verksamhet efter det. 

Laudate - tisdagar 19.00-21.00

Laudate är en fyrstämmig kör som sjunger både klassisk kyrkomusik och nutida tongångar, från Mozart till Benny Andersson. Man framträder vid egna konserter och finns vid tillfälle med i gudstjänster i pastoratets olika kyrkor. 

Under höstterminen kommer Laudate att återuppta sina körövningar, men under lite nya former. Vi träffas i Vikens kyrka tisdagar kl. 19-21 och anpassar repertoaren utifrån körens formation. Alla som är under 70 år och som inte tillhör någon riskgrupp är välkomna att vara med och sjunga. Vi kommer även vara noga med att följa de restriktioner som Svenska kyrkan och Folkhälsomyndigheten har. 

Om du är intresserad av att sjunga i Laudate är du välkommen att kontakta Matilda Nordberg: matilda.nordberg@svenskakyrkan.se eller 
070-6913351

 

Old Singers

Vilar Old Singers består för närvarande av drygt 40 sångare, både män och kvinnor. Repertoaren är blandad med både sakrala och profana sånger.Kören medverkar vid gudstjänster och konserter i pastoratets kyrkor.

Körledare är Helena Morath. Kontakta henne för mer information, 073-731 42 46. Det behövs ingen anmälan till kören, alla är varmt välkomna!

Lunchmusik - varannan tisdag

Lunchmusiken börjar kl 12.30 och inbjuder till en stund i stillhet omringad av inspirerande musik i ett vackert kyrkorum.

Lunchmusiken kostar ingenting. Välkommen in för att stanna upp och lyssna.

Program: 

Lunchmusiken ges varannan tisdag kl 12.30 i Vikens kyrka och inbjuder till en stund i stillhet omringad av inspirerande musik i ett vacker kyrkorum.

24 november Hans Nilsson, saxofon, Helena Morath och Karin Johansson, piano och orgel

8 december Lovisa Kowalczyk, violin och Karin Johansson, piano och orgel​

Lunchmusiken ges med stöd av Stiftelsen Sjökapten Albert Peterssons och hans hustru Ida Petterssons familjefond.

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER

För mer information, kontakta Helena Morath, 0737 314 246
Anmälan till körerna hittar du här

Barnkören - tisdagar 14.30-15.00

Körstart  8 september

Barnkören är för dig som går i förskoleklass och i årskurs 1. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Miniorkören - tisdagar 15.05-15.45 

Körstart 8 september

Miniorkören är för dig som går i årskurs 2 och 3. Vi träffas och sjunger tillsammans. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka. 

Vi träffas i musiksalen på Vikenskolan. Du behöver dock inte gå på Vikenskolan för att delta i kören.  

Young Singers - onsdagar 15.45-17.00 

Körstart 9 september

Young Singers är för dig som går i årskurs 4-6.  Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.

Young Voices - onsdagar 17.15-18.15

Körstart 9 september

Young Voices är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Vi träffas i Kyrkstugan i Viken där vi sjunger och fikar. Några gånger varje termin sjunger vi i Vikens kyrka.