Församlingsråden

I de olika församlingarna finns så kallade församlingsråd med ansvar för bland annat det lokala gudstjänstlivet och verksamheterna.

Farhult-Jonstorps församlingsråd består av: 

Ordförande Ursula Eldh, Britt-Marie Olsson,  Anita Gudmundsson, Elisabeth Eriksson, Ingemar Lindman, Gunlög Persson, Ingemar Persson och Miriam Sikrot

Ersättare: Gösta Davidsson, Gunvor Gunnarsson, Eivor Jakobsson, Ingrid Lindquist

För att läsa protokollen från Farhult-Jonstorps församlingsråd, klicka här.

Vikens församlingsråd består av: 

Ordförande Sofia Walka, Kerstin Thurdin, Ylva Johansson, Mai-Lis Johansson, Fredrik Jiborn, Rolf Axelsson, Per Behrens, Anna Carlsson, Ingemar Erikson, Karin Ullström

Ersättare: Simon Lundeberg, Anders Carlström, Pia Adams, Anders Rennerman, Gerhard Schultze

För att läsa protokollen från Vikens församlingsråd, klicka här.

Väsby församlingsråd består av: 

Ordförande Gertrud Green, Kerstin Persson, Ann-Kristin Nilsson, Stina Arvidsson, Gunilla Pedersén, Jeanette Karlsson, Liselotte Navratil, Eva Sandgren

Ersättare: Maria Enev, Louise Krabbe, Karolina Eriksson, Carina Hyberg

För att läsa protokollen från Väsby församlingsråd, klicka här.