För vuxna i Viken

Vikens församling erbjuder sopplunch, föredrag, lekmannakår och studiecirkel.

Andrum

Välkommen till Andrum – en stilla stund i kyrkan varje torsdag kl 18.00.
Jämna veckor meditation utifrån Frälsarkransens pärlor.
Udda veckor en enkel mässa då vi delar bröd och vin med varandra.
Terminsstart 16 september.

Kaffe vid kapellet

Varmt välkommen på en kopp kaffe eller saft vid Vikens kapell på Nya kyrkogården. Det finns möjlighet till samtal och gemenskap på avstånd. Kaffe serveras varje tisdag mellan kl.9.30-11.30.
Terminsstart den 31 augusti. 

För mer information, kontakta diakon Annika E Olshov: annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Levande möten

Levande möten är en samtalsserie i Vikens kyrka kl 18.30 som nu är inne på sin sjunde säsong. Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då. Efter eventuella frågor avslutas kvällen senast kl 20.00. Det är fri entré och insläpp från 17.30. Man kan inte förboka platser.

31 oktober Tomas Andersson Wij möte Ludvig Lindelöf

Sopplunch 

Välkommen på en god måltid och gemenskap i Kyrkstugan.
Pris: ?? kr/pers

Tisdagar:
12 oktober, 26 oktober

Växtkraft

Välkommen till gemenskap med olika hållpunkter och aktiviteter. Kom till det som passar dig! Vi träffas onsdagar:

Kl 13.30 Walk and talk, samling vid Kyrkstugan
Kl 14.30 Kaffe i Prästgården
Kl 15.00 Ett samtal utifrån veckans bibeltext

Det finns också möjlighet till arbete i Prästgårdsträdgården för den som vill! Terminsstart 1 september.

Eva Gullmo, präst:
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 40
SMS: 070-389 71 66

Annika Erlandsson Olshov, diakon 
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Mia Paulsson, värdinna:
maria.paulsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 042- 36 06 41
SMS: 073 - 022 15 83

Lekmannakåren i Viken

Våra sammankomster är öppna för alla!
Alla är välkomna oavsett var man bor eller hör hemma.
Välkomna till våra sammankomsterm, denna termin i Prästgården i Väsby!
Kåren i Viken har nära samarbete med kåren i Väsby.

Programmet hösten 2021
Lördagen 4 september kl 14.00 - traditionsenlig upptakt med Leif Ahlberg. Anmälan till Kjell Green 073- 960 3903 eller Marie Nederman 070- 269 7397

Söndagen den 24 oktober kl 14.00 - Väsby lekmannakårs
75-års jubileum.
Jubileet inleds med gudstjänst i Väsby kyrka, därefter förtäring bestående av smörgårstårta, kaffe och tårta i Andreassalen. Anmälan till expeditionen 042 36 06 50 eller Kjell Green 073 - 960 3903

Torsdagen 18 november kl 18.30 - Lennart Rasmusson berättar Flykt över sundet. Gåvolotteri, kom gärna med vinster.

Onsdagen 8 december firar Vikens Lekmannakår sitt 60-års jubileum. Mer information och inbjudan kommer senare.
------------------------------------------------
Datum för vårens sammankomster för Väsby lekmannakår:
27/1 - årsmöte, 17/2, 17/3, 21/4, 19/5 - pastoratsutfärd
Datum för vårens sammankomster för Vikens lekmannakår:
12/1 - årsmöte, 23/2, 23/3, 27/4, 19/5 - pastoratsutfärd

Om du inte är medlem blir du det enkelt genom att sätta in 100 kr på vårt bankgirokonto 5882-2412 eller betala direkt till kassören vid någon av våra sammankomster.
Varmt välkommen i vår gemenskap!

Kontakt: Marie Nederman, ordförande 0702-697397

Besöksgruppen

För dig som har tid över att vara medmänniska.
För information, kontakta Annika E Olshov :
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99

Humlorna - en studiecirkel

Sommaruppehåll - Humlorna är en samtalsgrupp som talar om livets viktigheter. Samtalen utgår från en bok som vi gemensamt läser. 

 Vi träffas en onsdagkväll i månaden i källaren i Kyrkstugan.

 För mer information, kontakta Annika E Olshov: 
annika.erlandsson.olshov@svenskakyrkan.se
Telefon: 042 - 36 06 42
SMS: 070-260 82 99