För vuxna Farhult-Jonstorp

...för att ni också skall vara med i vår gemenskap... 1 Joh 1:3

 Jakobs källa

Jakobs källa är ett tillfälle för fördjupning i din och kyrkans tro

Höstens datum är ännu ej satta.

Bibelsamtal i Sockenstugan i Jonstorp

Sommaruppehåll - Välkommen till ett öppet samtal om söndagens bibeltexter.

Det finns mycket att utforska i bibeln och ett sätt att göra det på är genom att läsa den tillsammans och sedan samtala om det vi läst. Detta är något vi tycker är viktigt och därför samlas de som vill till ett bibelsamtal med jämna mellanrum. Vi ses i Sockenstugan kl 19.15 följande datum under våren:

Vill du veta mer, kontakta någon av våra präster. Annars är det bara att komma, välkommen!
Roland Alm:
roland.alm@svenskakyrkan.se
Telefon: 042-683 80
SMS: 070-197 45 00

Drop-in café i Sockenstugan i Jonstorp              

Sommaruppehåll - Välkommen på en kopp kaffe, gemenskap och ett
varierande program! Café Drop-in träffas i Sockenstugan
i Jonstorp varannan tisdag jämna veckor. Caféet är öppet
mellan kl 14.00 och 16.00.

Revalyckan

Sommaruppehåll - Revalyckan är ett äldreboende i Jonstorp där församlingen närvarar med samlingar, gudstjänster, besök och samtal. Samlingar och gudstjänster är öppna för allmänheten och samlar deltagare även utifrån Revalyckan.

Café S:t Olof                       
Sommaruppehåll - I slutet av månaden anordnas café på Revalyckans vårdboende. Musik och underhållning för både boende och andra. Både boende och andra är välkomna. 

Andakter
Sommaruppehåll - Den andra onsdagen varje månad är det andakt kl 15.30 för boende och alla andra.