Foto: Olof Tholander

Påsktiden

Välkommen till våra kyrkor i påsktiden! Här kan du se våra gudstjänster.

Kvinnorna vid den tomma graven målade 1956 av Paul Høm från Bornholm på altartavlan i Frillestads kyrka. Foto: Olof Tholander

Stilla veckan

Stilla veckan, som inleddes med palmsöndagen, är en vecka som i kyrkan präglas av stillhet och eftertanke. I gudstjänsterna läser vi Bibelns berättelser om den sista veckan i Jesu liv. Under skärtorsdag, långfredag och påskafton når stilla veckans lidandedrama sin höjdpunkt.

Händelserna inleds med att Jesus på skärtorsdagens kväll firar påskmåltiden med sina lärjungar för sista gången och fortsätter med gripandet av Jesus i trädgården Getsemane och sedan korsfästelsen på långfredagen. Påskafton är i kyrkan en dag av väntan innan påskdagens glädje över Jesu uppståndelse bryter in.

Krucifixet i Välluvs kyrka är från 1200-talet. Foto: Olof Tholander

Kyrkans största helg

Påsken är kyrkans största helg. Genom Jesu uppståndelse förstod lärjungarna att Jesus var en alldeles unik person. De såg honom dö på korset, men enligt Bibelns berättelser fick de och många andra människor sedan möta honom igen efter uppståndelsen. Därför tvekar inte kyrkan om att Jesu uppståndelse är en historisk sanning, en sanning som kan gripa in i människors liv än i dag och fylla dem med hopp.

Foto: Magnus Aronsson/IKON