Söndag 29/11 kl. 11 – Se gudstjänsten här!

Här kan du se adventsgudstjänsten från Frillestads kyrka!

Se gudstjänsten här!