Foto: Olof Tholander

Kropp och Ekeby har gått samman

Kropps och Ekeby församlingar har gått samman den 1 januari 2020.

Kropp och Ekeby har gått samman

Den 1 januari 2020 har Ekeby och Kropps församlingar gått samman till en gemensam församling benämnd Kropps församling. I församlingen, som sträcker sig från Björka i nordväst till Ekeby i sydost, finns sju kyrkor: Kropps kyrka, Björkakyrkan, Mörarps kyrka, Hässlunda kyrka, Välluvs kyrka, Frillestads kyrka och Ekeby kyrka.

I tätorterna Ekeby, Påarp, Mörarp och Björka bedriver församlingen vardaglig verksamhet. Krister Danell är ordförande i kyrkorådet och kyrkofullmäktiges ordförande heter Jörgen Hansson. Till kyrkoherde i den nya församlingen har kyrkorådet utsett Anna Kulle Säfstrand.

Från Ekebys horisont

Att två församlingar, som nu Kropp och Ekeby, beslutar att gå samman är en historisk händelse, men inte unik.

Områdesförändringarna inom Svenska kyrkan är omfattande. Biskopen ritar om gränserna för kontrakten, tre kontrakt blir två. Större och ekonomiskt starkare enheter på alla nivåer ger bättre utnyttjande av materiella och personella resurser.

Svenska kyrkans historia är full av geografiska förändringar. Ekeby församling har, för inte speciellt många år sedan, hört samman med både Hässlunda och Frillestad, som nu är kyrkor i Kropps församling – cirkeln sluts och ett nytt kapitel i den lokala kyrkohistorien skrivs.

Bara vinnare

Det var Ekeby församling som tog initiativ till samgåendet och vi mötte från första kontakten en mycket konstruktiv och positiv attityd från både förtroendevalda och medarbetare i Kropp, och även från Lunds stift, vilket gjort hela processen till en angenäm resa. Nya relationer, nya arbetskamrater, nya chefer, nya beslut, ändrade rutiner och instruktioner, helt nya budgetförutsättningar – det är mycket som ska på plats, men allt fortgår så här långt i mycket konstruktiv anda och slutresultatet kommer att bli bra med bara vinnare, det är jag övertygad om. Alla förtroendevalda i de gamla församlingarna har fått erbjudande, och glädjande nog accepterat, platser i de nya beslutsorganen.

En större gemenskap

För oss församlingsbor i den nya Kropps församling kommer mycket positivt att hända redan år 2020. En större gemenskap att söka sig till med fler kyrkor och gudstjänster att besöka. Större konfirmationsgrupper med större valmöjligheter. Mer resurser till barngrupperna och ungdomsverksamheten. Utökad diakoni. Fler konserter och musik- och föreläsningskvällar. Allt detta samtidigt som vi ska försöka bevara just vår kyrkas särart med traditioner och minnen.

I Ekeby ska vi fortsätta utveckla det som är speciellt för oss med syföreningar, församlingskår, volontärarbetet, hemvändardag, vägkyrka, Celestakören och sommarkonserter med mera. Det finns inget i den nya organisationen som hindrar detta, tvärt om. Det är helt och hållet upp till oss själva och vårt engagemang för Ekeby kyrka i Kropps församling om detta ska lyckas.

Jag kommer att fortsätta mitt engagemang som förtroendevald och volontär – hur gör du?

Jörgen Hansson
ordförande i kyrkofullmäktige i Kropps församling