Foto: Pia Wremerth Welin

Gravstenar provtrycks i Ekeby

På kyrkogården i Ekeby provtrycker vi gravstenarna för att säkerställa att inga gravanordningar är lösa.

Ursäkta röran på kyrkogården i Ekeby! Vi provtrycker gravstenar för att säkerställa att inga gravanordningar är lösa. Kyrkogården måste vara en säker plats att vistas på och en säker arbetsplats. Om vi upptäcker att gravstenen inte är säkert monterad måste det åtgärdas. Vi meddelar gravrättsinnehavaren om att gravstenen utgör en risk och under tiden blir stenen pålad och utmärkt med band.