Foto: Mikael Karlsson

Trädplantering på våra kyrkogårdar

Under året har det pågått ett stort arbete med trädvård på många av våra kyrkogårdar och under sensommaren har omfattande nyplanteringar gjorts. Det är en följd av den trädvårdsplan som tagits fram i pastoratet.

Våra kyrkvaktmästare har jobbat hårt med trädvård under året och på sensommaren har en omfattande nyplantering gjorts på sju av våra elva kyrkogårdar.
   – Det här är ett jätteprojekt som sträcker sig över många år. Vi är skyldiga att ha en trädvårdsplan och det är den som vi nu följer, säger Joachim Reineke kyrkogårdschef i pastoratet.

Levererade träd till Ås kyrkogård. Foto: Mikael Karlsson

Omfattande nyplantering
I år har 179 träd planterats – ett omfattande arbete som utförts av kyrkvaktmästarna. Senast var det Ås kyrkogård som i mitten av september fick 53 nya träd.
   Det är ett flertal olika trädsorter som planteras beroende av kyrkogård. Det vanligaste trädet är vårtbjörk men även hängbjörk och flikbladig björk planteras. Övriga träd är vanlig rönn, prydnadsrönn, oxel, tall och även några klotpilar.
   Alla som planterat ett träd vet att det är några moment som måste göras; gräva, plantera, staga ... När trädet väl är planterat ska det vattnas och det är mycket vatten som det ska ha. Ungefär 200 till 300 liter per träd direkt efter plantering. I Ås går det alltså åt nästan 16 kubikmeter vatten bara för första vattningen.

Raka linjer. Foto: Mikael Karlsson

   – På Rödön kom kommunen ut till kyrkogården då de sett att vattenförbrukningen hade ökat. Dom trodde att det fanns en vattenläcka. Det var vi som vattnade alla träd, säger Ulf Kalén, vaktmästare på Rödöns kyrkogård.

Ulf Kalén och Jan Kalén stagar träden.

För att kyrkvaktmästarna ska klara uppgiften har de fått gå kurs i bland annat trädplantering och beskärning. Konsulten Harald Kretschmer har hjälpt till med såväl trädvårdsplanen som kontroll av träd, leveranskontroller, plantering och utbildning. Framöver ska vår personal själva klara hela kedjan. 

Arbetet med träden under kommande år följer trädvårdsplanen, vilket innebär att träd planteras, beskärs och byts då det behövs.

På stolpen syns vilken trädsort som ska planteras. Foto: Mikael Karlsson

 

Text & foto: Mikael Karlsson