Sydsamiskt språkbad

Bilder från kursen "sydsamsikt språkbad" som avslutades med en mässa i Hotagens kyrka.

Kristusen åedtjie, dutnijien vadtasåvva - Kristi kropp för dig utgiven.
I Helgen hölls en kurs, initierad av Härnösands stift, för att främja användandet av det sydsamiska språket i gudstjänstsammanhang.
Kursen avslutas med en mässa i Hotagens kyrka på sydsamiska där deltagarna såväl som besökare fick chans att använda nya språkfärdigheter.

Foto: Anders Gustafsson