Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal om livet och tron och bön

Ås församling inbjuder till samtal, bön och fördjupning i den kristna tron

Kan vi hämta kraft ur Bibelns berättelser? På vilket sätt kan dessa berättelser säga något om våra liv?   Det är några av de frågor som vi tillsammans söker svaret på i våra samtal i Ås om livet och tron. Vi läser en bok som tar sin utgångspunkt i Bibelns berättelser och använder det goda samtalet som metod för att fördjupa oss i vår egen livssituation och i den kristna trons budskap till oss. Inga förkunskaper krävs! Välkommen med ditt bidrag i samtalet!  

Plats: Ås församlingsgård

Tid: Varannan onsdag 19.30-21.00 - med paus under vårterminen 2016

Material: Alla tiders bok del 3 ”MOT ETT MÅL”.

.