Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Säkra din gravsten!

Efter den 15 augusti 2019 kommer gravrätter och gravstenar återtas som saknar gravrättsinnehavare. Där gravrättsinnehavare finns men som inte ännu åtgärdat sina gravstenar kommer även dessa gravvårdar att tas bort. Om du har anknytning till gravar där vi söker gravrättsinnehavare - ta kontakt med oss på pastorsexpeditionen.

Efterlysningen av gravrätter och gravstenar fortsätter. Detta gäller för Krokoms pastorat.

Sedan ett antal år tillbaka har vi efterlyst gravrättsinnehavare för gravar där detta saknas enligt våra gravregister. Parallellt med detta arbete så har vi också provtryckt gravstenar på samtliga kyrkogårdar i pastoratet, detta för att säkerställa att inga gravstenar skall falla omkull och skada besökare och anställda på kyrkogårdarna.

I de fall där vi bedömt gravstenarna som farliga har vi i många fall tvingats lägga ner dem och sen kontaktat gravrättsinnehavaren att de måste stensäkra den aktuella gravstenen.
Nu har 2-4 år gått sen vi efterlyst gravrättsinnehavare där det inte funnits någon registrerad, och samma tid har också förflutet sen vi anmanade befintliga gravrättsinnehavare att åtgärda farliga stenar, i huvudsak stenar som vi tvingats lägga ner av säkerhetsskäl.
Detta har lett till att vi i många fall fått nya anhöriga som åtagit sig att bli gravrättsinnehavare där sådan saknats, och många gravrättsinnehavare har också åtgärdat stenar som vi lagt ner så de nu står säkert på plats igen.

Återtagning av gravrätter
Där vi inte lyckats hitta gravrättsinnehavare eller få nya som tagit på sig den uppgiften så kommer vi from senare i år att börja återta dessa gravrätter. Vi har beslutat att om ingen hör av sig senast den 15 augusti 2019 så kommer vi att påbörja den processen i den takt vi hinner.

För gravar där det finns gravrättsinnehavare men som inte ännu åtgärdat sina gravstenar kommer vi efter den 15 augusti 2019 att ta bort dessa gravvårdar,  i den takt vi hinner. Vissa stenar som kan bedömas som kulturhistoriskt intressanta kommer vi att lämna kvar och då övertar också kyrkogårdsförvaltningen ansvaret för dessa stenar och att säkra upp dem. Jamtli kommer att hjälpa oss med denna inventering av kulturgravar.

Kontakta pastorsexpeditionen!
Om ni vet med er att ni har anknytning till gravar där vi söker gravrättsinnehavare
, eller har fått anmodan tidigare om att ni måste åtgärda er gravvård så vill vi uppmana er att ta kontakt med oss på pastorsexpeditionen i Krokom på 0640-171 00. Telefontid mån-fre kl 9.00 – 12.00

Så hittar du företag som gravsäkrar
Krokoms pastorat kan förmedla kontakt med företag som tar på sig gravstenssäkring.
Kyrkogårdsförvaltningen i Krokoms pastorat har tyvärr ingen möjlighet att åta sig den uppgiften, i de fall där vi återtar en gravrätt som är att betrakta som kulturgrav kommer även vi att anlita dessa stenfirmor för att säkra upp aktuell gravvård.

Joachim Reineke

Joachim Reineke

Krokoms pastorat

Kyrkogårdschef