Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mäktig körklang från pastoratets körer

Bilder från festgudstjänsten i Ås kyrka när sångare och musiker från hela pastoratet tog ton tillsammans efter en hel dags inspiration med körpedagog Mattias Danielsson från Stockholm.

Bilder från gudstjänsten där även medarbetarna Josefin Hallbeck och Evelina Gilberg välkomnades.