Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik i Rödön & Krokom

Sång och musik ger mersmak och gemenskap. Det tolkar kyrkans budskap och skapar fest. Är dessutom bra för hälsan!

Kyrkomusiker i Rödöns församling

Elisabeth  Claesson-Trång

Elisabeth Claesson-Trång

Krokoms pastorat

Organist, Rödöns församling

Mer om Elisabeth Claesson-Trång

Organist och körledare i Rödön/Krokom.

Rödökören

har hållit årsmöte i sockenstugan, Rödön, varvid styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2013, vilken som vanligt beskrev en omväxlande verksamhet.

En viktig händelse under 2013 var att Krokom fick en ny kyrka. Kören medverkade först vid taklagsfest i januari och sedan när biskopen invigde den nybyggda kyrkan under en mässa i september.

En stor satsning under året var Duke Ellingtons Sacred Concerts i samarbete med Undersåkerskören och Frösö kyrkokör. I slutet av mars framförde körerna detta fantastiska verk i både Rödöns kyrka och Undersåkers kyrka under ledning av Per Wiklander och Elisabeth Claesson-Trång och med Margareta Bengtsson som lysande solist. Medverkade gjorde också Mirella Sarp på orgel och en liten men naggande god instrumentalgrupp. Konserterna blev en stor succé med fullsatta kyrkor.

Under våren medverkade kören vid otta på påskdagen, vid nationaldagsfirande samt senare i juni vid mässa i Rödöns kyrka.

 
Under hösten deltog kören på tacksägelsedagen vid mässa i Krokoms kyrka och vid minnesgudstjänst samt vid adventsgudstjänst i Rödöns kyrka. Strax för jul gav Rödökören en julkonsert I juletid i Rödöns kyrka med medverkan av Katarina Hallberg, sång, och Gunilla Hansson på piano. Angelika Sjöstedt och Christine Månsson ur kören medverkade med fiolmusik. Slutligen deltog kören traditionsenligt vid julotta i Rödöns kyrka.

Vid de sedvanliga mötesförhandlingarna omvaldes styrelsen så att Gunilla Lööv är ordförande med Lars-Åke Johansson som vice ordförande, sekreterare Lars Wikegård och kassör Christine Månsson. Körledare och dirigent är Elisabeth Claesson-Trång.

Lars Wikegård - i en föreningsnotis i LT

Tillsammans med SENSUS för GOD KULTUR och BERIKANDE STUDIER