Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplatser i Näskott

Kyrkbacken var socknens stora mötesplats förr. Där delade folket i byn glädje och sorg, nyheter och andra angelägenheter.

Välkommen att mötas här!

Samma känsla av samhörighet och gemenskap idag vill församlingen erbjuda i sockenkyrkan, i församlingshemmet centralt i Nälden och i sockenstugan intill kyrkan i Kingsta. Alla kyrkans lokaler är till för församlingens högtider och vardag. För alla åldrar och åsikter. För att vara en viktig träffpunkt för nära och långväga gäster.

Här finns byarna Nälden, vaplan, Ytterån & Kingsta

 

Län: Jämtlands län
Kommun: Krokom
Stift: Härnösand
E-post: Krokoms pastorat
Telefon: 0640-171 00
Adress: Box 120, 835 22 Krokom
Affischtavla för Näskotts församling
Bildarkiv för Näskotts församling
Webbadress: www.svenskakyrkan.se/naskott
Våra kyrkor: Näskotts kyrka, Näldens församlingshem

Kontakta gärna:
Therése Brendt, 0640-171 25, församlingspräst
Helen Alvebro, 0640-171 20, kantor
Britt-Marie Öhrman Bergquist, 0640-171 26, kyrkomusiker
Liselotte Bergner, 0640-171 27, församlingspedagog
Jim Zachau, 070-253 03 38, vik församlingspedagog
Monica Söderlund, 063-16 15 38, kyrkvaktmästare
Kurt Lundstedt, ordf i Näskotts församlingsråd, 0640-204 05
Arbetslaget i Näskotts församling