Fonder i Föllingebygdens församling

Här finns information om Torstens Pålssons fond, Föllinge-Hotagens Brandförsäkringsbolags stiftelse samt Kjerstin och Olof Nilssons Donationsfond

Torsten Pålssons fond

för utdelning bland barn och ungdomar i Hotagen

  • Ansökan ur fonden kan göras vid två tillfällen per år. Ansökan ska vara kyrkorådet tillhanda senast 30 april och 31 oktober.
  • Syftet med fonden är att bidra till att barn och ungdomar upp till 18 år får en meningsfull fritid som positivt kan leda till ett ökat välbefinnande i andligt, socialt och fysiskt hänseende.
  • Sökande ska vara skriven och/eller verksam inom Hotagen-delen av Föllingebygdens församling. Såväl privatpersoner som föreningar kan ansöka.
  • Församlingsrådet i Föllingebygden beslutar om utdelning. Utdelning av sökta medel kan ske helt eller delvis. Kriterier enligt ovan måste uppfyllas.

Ansökan med motivering sänds till:
Församlingsrådet i Föllingebygden
c/o Kyrkans hus
Strandvägen 10 B
835 32 KROKOM.

Föllinge-Hotagens Brandförsäkringsbolags stiftelse

Har till ändamål att av den årliga avkastningen ekonomiskt stödja föreningar med religiösa, sociala, ungdomsvårdande, idrottsliga, hembygdsvårdande eller därmed jämförliga ändamål, (dock ej löpande underhåll), inom Föllingebygdens församling. Tillfälle lämnas härmed att inkomma med ansökningar, att vara stiftelsens ordf. Bengt Anderheim tillhanda senast den 30 april under adress Storholmsjö 133, 835 63 FÖLLINGE. Upplysningar 070-286 29 66.

Hälsningar Bengt Anderheim

Kjerstin och Olof Nilssons Donationsfond

  • Syftet med fonden är att bidra till musik- och ungdomsverksamhet inom Föllingebygdens församling.
  • Sökande ska vara skriven i Föllingebygdens församling.
  • Församlingsrådet beslutar om utdelning. Utdelning av sökta medel kan ske helt eller delvis.

Ansökan med motivering sänds till:
Församlingsrådet i Föllingebygden

c/o Kyrkans hus
Strandvägen 10 B
835 32 KROKOM.