Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkvärdar i Ås

I Ås församling finns kyrkvärdar som är valda av församlingsrådet till att vara just värdar vid våra gudstjänster. De ingår också i gudstjänstgruppen som träffas onsdagen före gudstjänsten.

Uppgifterna kan variera från gudstjänst till gudstjänst. Våra kyrkvärdar brukar hälsa besökaren välkommen vid kyrkdörren, läsa texter, tända ljus i samband med tacksägelse och be kyrkans förbön. När mässan firas bär de fram nattvardskärlen till altaret. Ibland deltar de i nattvardsdistributionen. En påtaglig uppgift är att samla upp och bära fram församlingens gåva till dagens kollektändamål. De har också ansvar för kyrkans inventarier, nattvardssilver, mässkrudar och andra textilier, och förbrukningsvaro

Kyrkvärdar i Ås 2014-17: