Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmand

En väg att växa på - också i sina värderingar och val. Anmälan är öppen nu! Personlig inbjudan kommer till dig från din församling efter sommaren

Information om läsåret 2020/2021

När man ses på konfirmandträffar eller läger pratar man om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar man på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Man får vara med och fira gudstjänst och andakt, veta mer om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur det kan hänga ihop med vårt liv här idag.

De som leder konfirmationen är präster, pedagoger, musiker och unga ledare från kyrkan, och de är nyfikna på dig och vad du funderar på. Inga frågor eller funderingar om tro eller livet är dumma eller konstiga, du kan fråga om vad du vill.


VANLIGA FRÅGOR OM KONFIRMATION


Måste man tro på Gud?
Vissa har en tro när de blir konfirmander, några kommer på att de tror under konfirmandtiden, andra att de inte gör det. Men alla får ta del av hur det är att leva som kristen. 

Måste jag vara döpt för att vara konfirmand?
Nej, det behöver du inte. Är du inte döpt, döps du före konfirmationen. Konfirmation betyder bekräftelse. Bekräftelse av dopet. 

Mina kompisar säger att ingen konfirmerar sig längre, är det så?
Nej, så är det inte. Förra året var det 35000 som konfirmerades i Svenska kyrkan. I församlingarna runt Storsjön var det ca 260 konfirmander. De allra flesta tyckte att det var meningsfullt och roligt! 

Församlingarna i Krokoms pastorat bjuder in till fyra olika konfirmationsgrupper

Föllingebygden

Plats: Föllinge kyrka

Träffar: Onsdagar varannan vecka, med start efter skoldagen, några helgdagar och läger
Start: Söndag 18/10 11.00 i Föllinge kyrka för konfirmander och föräldrar
Kontakt: Cecilia Nilsson, präst mobil: 070-263 10 02
Else Marie Sivertsen, barn och ungdomsledare mobil: 072-530 03 70
Anmälan

NOA - Näskott/Offerdal/Alsen

Vi kommer att ha en gemensam grupp för Näskott, Offerdal och Alsen. Vi kallar den för NOA-gruppen.
Plats: Vi växlar mellan församlingshemmen i Nälden, Offerdal och Alsen.
Infoträff: Söndag 6/9 15:00 Näldens församlingshem.
Start: Tisdag 22/9 19:00 i Näldens församlingshem för anmälda konfirmander och föräldrar 
Kontakt: Calle Wahlström, präst mobil 070-676 92 54
Mona Puttick, församlingspedagog mobil 073-032 00 47
Anmälan

Aspås/Rödön - Vintergruppen

Plats: Aspås sockenstuga och Krokoms kyrka
Träffar: Tisdag 18:00-20:00 varannan vecka, några helgdagar och läger
Infoträff: Söndag 11/10 16:00 i Aspås kyrka efter Gudstjänsten. För konfirmander och föräldrar.
Start: Tisdag 13/10 18:00 Aspås sockenstuga
Kontakt: Kristina Eliasson, präst mobil 070-216 34 50
Maja Björk-Edlund, församlingspedagog mobil 072-249 17 99
Anmälan

Ås

Plats: Ås församlingsgård
Träffar: Torsdag 18:00-20:00 varannan vecka, några helgdagar och läger
Kontakt: Johannes Swan Paulsson, präst mobil 070-686 68 81
Thomas Linnarsson, fritidsledare mobil 070-618 98 27
Anmälan

Några av våra konfrimandledare. Foto: Pernilla Jontegård
Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019 
Dop i Ljusnan
Foto: Alex Giacomini /Ikon