Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmand

En väg att växa på - också i sina värderingar och val.

Konfirmandgrupperna Alsen-Offerdal, Torsdagsgruppen och Ås var på läger på Hållandsgården 25-27 jan. En härlig gemenskap med bl.a. vandring till vackra Ristafallet och samtal och aktiviteter om de tio budorden.

Konfirmand i Alsen-Offerdal

Plats: församlingshemmet
Tid: Helgträffar, samt enstaka vardagskvällar.
Två helgläger vecka 44 och 25-26.
Anmäl dig här ->

 

Calle Wahlström

Calle Wahlström

Krokoms pastorat

Församlingsherde, Präst, Offerdals församling

Konfirmand i aspås - rödön

Plats: Aspås sockenstuga
Tid:  Varannan torsdag 18.00–20.30

Vi åker på två  helgläger.
Anmäl dig här ->

Thomas  Linnarsson

Thomas Linnarsson

Krokoms pastorat

Fritidsledare, Rödöns församling

konfirmand i föllinge

Nästa konfastart: Hösten 2019
Träffar: Tre söndagsträffar på hösten 11:00-15:00
Läger: Fyra läger under konfirmandtiden.
Konfirmation: 31 maj 2020
Anmäl dig här ->

Else Marie Sivertsen

Else Marie Sivertsen

Krokoms pastorat

Barn och ungdomsledare, Föllingebygdens församling

konfirmand näskott

Plats: Näldens församlingshem
Tid: varannan torsdag 18.00-20.30, söndag 10:30-14:30.
Vi åker på två helgläger.
Anmäl dig här ->

Therése Brendt

Therése Brendt

Krokoms pastorat

Präst, Näskotts församling

konfirmand i ås

Plats: Ås församlingsgård
Tid: Varannan tisdag direkt efter skolan.
Vi åker på två helgläger.
Anmäl dig här ->

Maja  Björk-Edlund

Maja Björk-Edlund

Krokoms pastorat

Församlingspedagog, Skyddsombud, Ås församling