Foto: Anders Gustafsson

Juniorer i Offerdal

Du som går i åk 4-6 är välkommen till juniorgruppen "Pilgrimsbarn". Träffas torsdagar 14:30-17:00, en gång i månaden.

En ny grupp där vi provar lära mer om Gud genom att vara utomhus, vandra, tälja (eller annat hantverk) eller laga mat och sjunga vid en öppen eld. Pilgrimsbarnen lär sig också leda andakter. Vi bjuder på taxiresa till och från fritids, samt mellanmål.

För den som är osäker går det att prova på ett par ggr.

Anmälan och frågor:

Fakta Pilgrimsbarn

Gruppen Pilgrimsbarn riktar sig till den som skulle tycka om att vara en del utomhus och som är nyfiken på kristen tro. Under vandring kommer vi att ha andakter, lek, sång, fika samt reflektion kring en bibeltext eller en etisk fråga i grupp, enskilt, eller 2 och 2. Barnen kommer också att tillverka eller ”pyssla” saker kopplade till pilgrimstemat, till exempel dekorera en personlig pilgrimsstav som ska användas vid vandringarna.

 

Pilgrim

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger man sig av från det hemvanda mot det okända. Man får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra. En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

 

Värdegrunden för Pilgrimsbarn bygger på erkännandet av barnet som en självständig religiös person. Barnets upplevelser och tolkning av verklighetens andliga dimension ska mötas med respekt. Barnets religiösa liv är en grundläggande kvalitet som hänger ihop med att barnet är människa. Gud har redan varit där. Gud kommer varje människa till mötes. Att barnet hör samman med Gud är en självklarhet.” (från Pilgrimsbarn Uppsala)