Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hanna vikarierar som kyrkoherde

Hanna Pettersson välkomnades som vikarierande kyrkoherde vid en gudstjänst i Rödöns kyrka som leddes av Thorsten Stjänrered.

Under det närmaste halvåret axlar Hanna Pettersson kyrkoherderollen i Krokoms pastorat. Olof Roos, nuvarande kyrkoherde, tar ett halvt friår. Hanna välkomnades i Rödöns kyrka söndagen 1 februari. Välkomna att lära känna henne och stötta henne med böner och uppmuntran.