Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gemenskaper runt kaffekoppen

11-kaffe/ MPD/ Trivselträff Vad när, sker i de här församlingarna…se annonsering…

Elvakaffe i Aspås, Krokom och Nälden.
Trivselträff i Ås och Mitt på dagen-träff i Alsen/Offerdal.