Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsombud

i Krokoms pastorat är Peter Jonasson

Han nås via e-post eller telefon, 0709-24 92 50.