Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideella medarbetare

Särskilt det internationella arbetet i kyrkan bärs upp av många frivilliga krafter, men även i diakoni- och integrationsarbetet behövs det ideella engagemanget.

Man trivs där man behövs

Vi tror på möjligheternas kyrka. Med många människor som ser ett stort personligt plusvärde i att vara engagerad och tillsammans med andra få ta ansvar och känna sig behövd. Tveka inte att ge dig till känna, om du vill vara en resurs i församlingen.  Du behövs! 

I Rödön finns en grupp som arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenka kyrkan i Utlandet (SKUT) med Kristina Eliasson som kontaktperson. Märta Backlund har varit SKUT-ombud i 30 år. Det finns en särskild arbetsgrupp för kontakterna med vänförsamlingen i Kisingá - med Knut Ekdahl,   070-241 46 42 063-343 22, som primus motor för.

I Näskott ingår Ann-Christin Häggblad och Therése Brendt i en arbetsgrupp för Svenska kyrkans internationella arbete. De hälsar att fler är välkomna att jobba för att hämta intyck från hela världen och kunna ge gott tillbaka.

I Aspås är Greta Larsson internationellt ombud.

Ås församling har en aktiv internationell grupp som förutom att driva jul- och fastekampanjerna vårdar vänkontakterna med Kilolo församling i Tanzania.

Samordnare av frivilligarbete

Kerstin Gustafsson

Kerstin Gustafsson

Krokoms pastorat

Diakoniassistent