Ideella medarbetare

Särskilt det internationella arbetet i kyrkan bärs upp av många frivilliga krafter, men även i diakoni- och integrationsarbetet behövs det ideella engagemanget.

Att vara Ideell medarbetare

Möt några vanliga församlingsbor i olika åldrar som har valt att vara aktiva ideellt i kyrkan.

Man trivs där man behövs

Vi tror på möjligheternas kyrka. Med många människor som ser ett stort personligt plusvärde i att vara engagerad och tillsammans med andra få ta ansvar och känna sig behövd. Tveka inte att ge dig till känna, om du vill vara en resurs i församlingen.  Du behövs! 

I Rödön finns en grupp som arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenka kyrkan i Utlandet (SKUT) med Kristina Eliasson som kontaktperson. Märta Backlund har varit SKUT-ombud i 30 år. Det finns en särskild arbetsgrupp för kontakterna med vänförsamlingen i Kisingá - med Knut Ekdahl,   070-241 46 42 063-343 22, som primus motor för.

I Näskott ingår Ann-Christin Häggblad och Therése Brendt i en arbetsgrupp för Svenska kyrkans internationella arbete. De hälsar att fler är välkomna att jobba för att hämta intyck från hela världen och kunna ge gott tillbaka.

I Aspås är Greta Larsson internationellt ombud.

Ås församling har en aktiv internationell grupp som förutom att driva jul- och fastekampanjerna vårdar vänkontakterna med Kilolo församling i Tanzania.