Energisystem, kunskap för hållbara vägval

Inbjudan till en dag för att öka kunskapen om energisystem. Fredag 24 februari i Offerdals församlingshem.

Det är kanske lite märkligt att initiativet kommer från Svenska kyrkan i Krokom, men ansvaret för skapelsen och jordens framtid är högst aktuell även där.

Svenska kyrkan vill tillsammans med Krokoms kommun och Region Jämtland Härjdedalen ta ansvar för att alla Krokoms invånare ska kunna se hoppfullt på framtidens energiutmaningar.

Dagen ordnas av Krokoms pastorat i samarbete med Energikontoret, Region Jämtland Härjedalen. Målgrupp är alla som är intresserade av energisystem med dess framtid, hållbarhet och kostnader. Föredragshållare är utvalda av Energikontoret på Regionen.

Omställningen till fossilfri och förnybar energi pågår för fullt i Sverige. Vi har förstått att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har en negativ inverkan på jordens klimat. De berör inte bara oss i Krokoms pastorat och kommun. Det berör framför allt våra medmänniskor i fattigare delar av världen.

Sveriges klimatmål är klimatneutralitet 2045. Svenska kyrkan vill hålla en högre takt och därmed större chans att hålla sig till Parisavtalets mål från år 2015 om en maximal uppvärmning på 1,5 grad. Därför är målet klimatneutralitet i Svenska kyrkan satt till redan år 2030. 

När vi nu vänder oss bort från icke förnybara energikällor uppstår luckor i kunskaper. Vad ska vi satsa på? Vad kan fungera i längden? Hur påverkar det medmänniskor runtom i världen och våra egna, kommande generationer?

Den här dagen har som mål att:
1. Ge ökad kunskap om vilka energikällor som i framtiden är hållbara
2. Ge en aning om kostnader
3. Bidra till förståelse av medmänniskors behov och värderingar
4. Bidra till viljan att klimatanpassa vår livsstil
5. Ta vårt ansvar för Guds skapelses framtid 

Program

9:00 Dryck och smörgås serveras
9:30 Föredrag med frågestund
12:00 Lunchpaus.
12:30 Föredrag med frågestund
14:30 Dryck och kaka serveras
15:00 Bikupor om lärdomar utifrån de fem målen. Maila in svar
15:45 Avslutning
16:00 Slut

Frågor vi söker svar på

•Vilka energibehov har Sverige?
•Vilka energibehov har Jämtland och Krokoms kommun?
•Vilka möjligheter och utmaningar har vi för energiöverföring inom landet?
•Hur mycket el försvinner när den transporteras?
•Vind, vatten, sol och kärnkraft, vad kostar en kwh från respektive källa?
•Vad är fossilfri energi?
•Vad är skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi?
•Vad skulle kunna drivas fossilfritt/förnybart i Krokoms kommun?
•Hur kan vi spara energi?
•Vad ska vi satsa på och hur påverkar vi politiken?

Fakta om

Hållbarhet, återvinning, påverkan av natur, djurliv, rennäring, skogsbruk, ljud, visuellt för de olika energislagen: vindkraft, solenergi, vattenkraft, kärnkraft.

 

Tid: Fredag 24 februari, 9:00–16:00
Plats: Offerdals församlingshem, Ede 541, 835 98 Offerdal
Kostnad: Gratis, enkel lunch och fika ingår
Anmälan: Se anmälningsformulär nedan, max 100 deltagare
Kontakt: Calle Wahlström, präst, 070-676 92 54, calle.wahlstrom@svenskakyrkan.se

Arrangör: Svenska kyrkan, Krokoms pastorat, Region Jämtland Härjedalen

Välkommen att anmäla dig till Energisystem, kunskap för hållbara vägval. Fredag 24 februari 9:00–16:00, Offerdals församlingshem

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer behandlas för att Krokoms pastorat, Svenska kyrkan ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot dig. Fullgörandet består av att hålla den kurs eller annan typ av arrangemang som du beställt, samt vid behov kunna genomföra kursadministration, kundvård och informationsutskick. I de fall där personnummer är obligatoriskt i anmälan, används denna information för redovisning av genomförd kurs eller annat arrangemang.

Att lämna ifrån sig personuppgifter är frivilligt, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst som du beställt om du inte lämnar personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen enligt ovan. Genom din beställning av kurs eller annat arrangemang medger du att Krokoms pastorat Svenska kyrkan kommer lagra dina personuppgifter.