Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Emiry skriver via Knut & Gunhild

Musikern i Kisingá församling tackar församlingsbor i Rödön för hjälp med vidare studier.

Kära Vänner!

Jag hälsar er i Jesu Kristi namn. Jag hoppas att ni alla mår bra. Jag och min familj mår bra och vi ber ofta för er. Nu är jag hemma hos min familj, eftersom min termin slutade den 28 juni. Jag vill tacka er, för att ni och Rödöns församling hjälper mig med pengar, så att jag kan gå min musikutbildning. Det andra och sista året börjar igen den 17 oktober.

Min dröm är att avsluta mina musikstudier, så att jag kan börja utbilda kören i Kisingá församling. Jag vill också hjälpa andra i församling att få undervisning i musik och sedan skapa mina egna aktiviteter utanför Kisingá för att få pengar att täcka mina och min familjs behov.

I skolan jag går tycker jag mycket om ämnena musikteori, musikhistoria och att lära andra om musik. Jag gillar att spela piano, trumpet och gitarr. Det är dessa instrument som jag tycker så mycket om. Vår församling har inga sådana instrument. Så till exempel fick vi i uppgift att under det här studie-uppehållet göra en del hemarbete. Det kan jag inte, eftersom jag inte har några sådana instrument.

Det går bra för mig i mina studier. Jag är en av de elever som fått bra betyg för det första året.

När det gäller mitt behov av hjälp från Sverige, så behöver jag för det andra året ungefär lika mycket stöd som under det första. September månad är lämplig tid att sända mig den hjälpen. Pengarna behöver jag för terminsavgifter, böcker, boende och mat.

Den bärbara datorn som jag fått är nödvändig för att delta i undervisningen. Jag har lärt mig mera och kan nu använda den för att skriva med och jag kan öppna olika filer och själv finna ny information.

Tack till Rödökören

Jag vill tacka kören i Rödöns församling för att de hjälpt mig att kunna gå denna utbildning. Den började i oktober 2016 och första året slutade i juni 2017. Sedan öppnar universitetet igen i oktober i år för det andra och sista årets studier. Jag vill att ni ger mina hälsningar till Elisabeth, alla i Rödöns kör och till alla i församlingen.

Jag ber er att be för mig att Gud ska hjälpa mig med mina musikstudier. Be också för min familj att de ska ha ett bra liv medan jag är borta under det andra året. Nästa månad ska det hållas körtävlingar här i närheten av Kisingá och Kilolo och min kör är en av de tio som kvalificerat sig för att få delta. Be för oss att vår kör ska bli nummer ett i tävlingen.

Emiry personifierar vänskapsbanden mellan Rödön och Kisingá församlingar. Han har varit här på besök och får f n stöd härifrån för fortsatta studier.

Be också särskilt för pastor Shukuru att hans arbete att tjäna Gud ska bära frukt. Be också för pastor Yona att Gud ska välsigna honom för hans vänlighet och gästfrihet.

Tack och må Gud välsigna er!

Emiry Kinganga/”Man of Action”