Foto: Anders Gustafsson

”Den stora kärleken”

Musikgudstjänst med Helena och Peter Silverdahl, Per-Olov och Cecilia Olsson. Söndag 14 april 18:00 i Aspås kyrka.

Även seniorernas söndag.
Kristina Eliasson, Helen Alvebro.