Foto: Mikael Karlsson

David och Goliat i Ås

Bilder från musikalen David och Goliat som framfördes av Barnkörerna i Ås vid en gudstjänst i Ås Kyrka. Goliat spelades av Olof Skyttner. Foto: Mikael Karlsson