Foto: Anders Gustafsson

Förkonfirmander

Både kojbyggare och konfirmander. En trestegsraket. En konfirmationsläsning som börjar i sexan och slutar efter åttan.

I Rödöns församling finns en typ av konfirmandläsning som skiljer sig från det traditionella och kallas Kojbyggare. Ditt barn erbjuds att vara med i denna konfirmationsläsning som  börjar under åk 6 med tio träffar under läsåret, i regel 18.00–20.00   Läsningen är uppdelad på tre år.     

K 1 - Åk 6 - kojbyggare

- en förberedande läsning med kojbyggande, pyssel, bekanta sig med bibeln, lära sig om kyrkan, sång och lek.

K 2 - Åk 7 - förkonfirmander

träffas vi fem gånger bl.a. weekendläger på vårterminen  

K 3 - Åk 8 - sommarkonfirmander

Vi träffas ca fem gånger ungdomsgudstjänst, weekendläger, gudstjänstbesök, planeringsträff inför sommarläger, studiebesök på begravningsbyrån och till sist en veckas sommarläger ofta utanför länet och konfirmation i Rödöns kyrka.