Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förkonfirmander

Både kojbyggare och konfirmander. En trestegsraket. En konfirmationsläsning som börjar i sexan och slutar efter åttan.

I Rödöns församling finns en typ av konfirmandläsning som skiljer sig från det traditionella och kallas Kojbyggare. Ditt barn erbjuds att vara med i denna konfirmationsläsning som  börjar under åk 6 med tio träffar under läsåret, i regel 18.00–20.00   Läsningen är uppdelad på tre år.     

K 1 - Åk 6 - kojbyggare

- en förberedande läsning med kojbyggande, pyssel, bekanta sig med bibeln, lära sig om kyrkan, sång och lek.

K 2 - Åk 7 - förkonfirmander

träffas vi fem gånger bl.a. weekendläger på vårterminen  

K 3 - Åk 8 - sommarkonfirmander

Vi träffas ca fem gånger ungdomsgudstjänst, weekendläger, gudstjänstbesök, planeringsträff inför sommarläger, studiebesök på begravningsbyrån och till sist en veckas sommarläger ofta utanför länet och konfirmation i Rödöns kyrka.