Våra präster och diakoner

Präster

Stefan Dalevi, 0550-879 03
stefan.dalevi@svenskakyrkan.se

Ingemar Elf, 0550-879 15
ingemar.elf@svenskakyrkan.se 

Sven Jebsen, 0550-879 13
sven.jebsen@svenskakyrkan.se 

Jenny Persson, 0550-879 14
jenny.persson@svenskakyrkan.se

Tomas Nilsson, 0550-879 18
tomas.b.nilsson@svenskakyrkan.se

Malin Lindgren, 0550-879 22
malin.lindgren@svenskakyrkan.se
  
Diakoner

Johanna Larsson, 0550-879 39    
johanna.m.larsson@svenskakyrkan.se

Diana Stjernius Drewstad, 0550-879 49  
diana.drewstad@svenskakyrkan.se

Linnéa Kihlström, 0550-879 67
linnea.kihlstrom@svenskakyrkan.se