Kyrkoval 2021

För mer information

Kontakta stiftets valhandläggare Ingrid Kåwe, tel. 054-17 24 50,
e-post: ingrid.kawe@svenskakyrkan.se

Nomineringsgrupper

Ska vara klart den 15 april 2021.