Kyrkoval 2021

För mer information

Kontakta stiftets valhandläggare Ingrid Kåwe, tel. 054-17 24 50,
e-post: ingrid.kawe@svenskakyrkan.se

Nomineringsgrupper

Socialdemokraterna
Borgerligt Alternativ
Centerpartiet
Frimodig kyrka
För Visnums-Kils i Kristinehamns pastorat
Miljöpartister i Svenska kyrkan
POSK