Prata med oss

Kristina Sandgren Furberg, diakon i Svenska kyrkan i Norge

Kristina Sandgren Furberg har själv vuxit upp i en missionärsfamilj. "När man arbetar så här får man se världen och olika sätt att leva", säger hon.


Kristina Sandgren Furberg arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Norge sedan ett år tillbaka. Hon ser arbetet som ett avgränsat uppdrag med tydliga ramar. Utlandskyrkans uppgift är att finnas till för svenskar och människor med anknytning till Sverige, göra det mer möjligt för dem att leva och bo i ett annat land.

– Jag gillar att bo i Norge och lära känna kulturen här, det vidgar vyerna. Vi tänker nog i allmänhet att norsk och svensk identitet är densamma, men det är stor skillnad.

Skapar kontakter

Det finns många svenskar i Oslo. De flesta är unga runt 20-25 år, och vissa kommer hit under en kortare tid. Regelbundna gudstjänster hålls i Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim.

Diakonen är delaktig i gudstjänsten, ett liturgiskt arbete för öppenhet och kontaktskapande.

– Det handlar om att hitta former för att fler ska känna sig hemma i kyrkan.  Jag ser det som att jag har ett särskilt ansvar för det.

Basen är delaktighet

Kristina berättar att basen i allt arbete är att skapa delaktighet genom enskilda samtal, hembesök, andra stödsamtal, materiellt stöd som mat, övernattning, hjälp till hemresa eller att få plats i en gemenskap.

Svenska kyrkan i Norge samarbetar bland annat med Norska kyrkan, vården, polisen och kriminalvården.

Andra diakonala arbetsuppgifter är att leda grupper, till exempel samtalsgrupper om tro och liv och samling för daglediga där man äter lunch, en gäst berättar något, man sjunger och ber tillsammans.

"Vi måste vara relevanta"

Gudstjänst, musik och babycafé är de största mötesplatserna i församlingen. Dopen är många och när barnen blir större är de med i kyrkis och barnkörer.

Vilka utmaningar ser du i arbetet?

– Att vara relevant. Församlingen vill vara en plats där man kan få finnas, få hjälp, bidra. Att sprida kännedom om att kyrkan finns är en prioriterad uppgift. Vi arbetar med diakonipastoral och församlingsinstruktion, det gäller att bryta ner våra ambitioner till vad som behövs och kan göras i praktiken. Vi samverkar med kyrkorådet för att se behoven och sedan prioritera.

Varför ska man arbeta som diakon i utlandskyrkan tycker du?

– För rätt person som är intresserad är det en fin chans. Prova! Det är meningsfullt, du gör direkt nytta. All bekräftelse du får gör att du växer i uppgiften.

Pia Strand Runsten