Foto: Sven Alfredsson

Uthyrning av lokaler

Behöver du lokal för dop-, begravningskaffe eller andra sammankomster?

Du kan hyra lokal i Heliga Trefaldighets, Vilans, eller Österängs församlingshem. Vi har lokaler för både stora och små sammankomster. Ta kontakt med Pastoratsexpeditionen så får du veta mer om priser med mera.

Vi hyr ej ut till privata fester

Stora och lilla salen Vilans församlingshem

Samlingssalen Österäng