Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionala eller nationella kriser

När det inträffar en nationell kris i Sverige, söker sig många människor till öppna kyrkor. Och i tv-soffor och nyhetsprogram efterfrågas kyrkans röst.

I sociala medier kommunicerar Svenska kyrkan - redaktörer och präster - med människor om krisen, känslorna och frågorna som krisen väcker.

Svenska kyrkan finns i sociala medier både nationellt, regionalt och lokalt. När som helst, men inte minst i en kris, kan du följa och samtala med Svenska kyrkan i sociala medier. Dessa länkar leder till våra konton:

Här på Svenska kyrkans webbplats berättar vi om vad kyrkorna gör i krisens centrum och i närheten av den, var de håller öppet för människor som vill tända ljus, samtala med en präst eller diakon, eller bara mötas.

Här länkar vi också till inslag i nationella radio- och tv-kanaler, där representanter från Svenska kyrkan har uttalat sig, eller där direktsända gudstjänster visas med anledning av en kris.

Prästen Kristin hade många samtal på Sergels torg efter terrorattacken

Efter terrordådet i Stockholm vandrade flera präster på Sergels torg, där de samtalade med människor. I filmen nedan möter du Kristin Molander.

Kyrkan samverkar med andra delar av samhället

Svenska kyrkan samverkar ofta med myndigheter och andra samfund och organisationer vid en kris, både i Sverige och i utlandet. Nedan kan du läsa om två exempel på hur kyrkan agerat vid två krissituationer med dödliga utfall: en bussolycka i Sveg och en lavinolycka i Alperna.