Ett stearinljus brinner i mörkret. Flera tända ljus i bakgrunden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

"Flera hundra kom för att tända ljus"

I april 2017 inträffade en allvarlig bussolycka utanför Sveg i Härjedalen. Tre ungdomar omkom och ett 20-tal skadades. Kyrkan kopplades in direkt och samarbetade med polis, skola och kommun för att stötta anhöriga och ungdomar.

Många kom till kyrkan redan några timmar efter olyckan inträffat för att tända ljus. Inom loppet av ett dygn bildades krisgrupper där kyrkans anställda och frivilliga stöttade och samarbetade med kommun, polis och skola. På Ängskolan, där eleverna samlades direkt efter olyckan, fanns präster och diakoner bland kuratorer och lärare för stöttande samtal.

Flera hundra kom för att tända ljus

Kyrkoherden i Örby-Skene, Göran Landgren och diakonen Agnetha Häggander kallades till polishuset för att vara med och lämna dödsbud. Men eftersom anhöriga till de värst drabbade redan själva hade åkt till olycksplatsen blev det inte så. Även i Sveg sattes ett kristeam ihop med representanter från kyrka och kommun.

Kyrkorummen både i Skene och Örby fick en spela en viktig roll mitt i sorgen och smärtan. När det blev officiellt att en flicka från Örby omkommit, kom flera hundra ungdomar till Örby kyrka för att tända ljus och skriva bönelappar.

Mörkret kan kännas kompakt, men mitt i det påminner de ljus som brinner om tre ljusstrimmor som vi kan ta med oss. Hugo, Evelina och Gunnar får påminna oss om att vi hör ihop, att kärleken är en kraft som också kan göra oss till hjältar som blir bärare av ljus in i framtiden.

Kyrkoherde Göran Landgren i minnestal i Ängskolan

– Vissa satt bara stilla i över en timme. Under hela tiden spelade vår kyrkomusiker. Eftersom ungdomarna kom i en strid ström spelade hon oavbrutet i tre timmar, säger Göran Landgren.

– Jag vet genom lärarna att den här stunden blev läkande för ungdomarna. Kyrkorummet, symbolerna och musiken spelar en större roll än vi tror, fortsätter han.  

Mäktig omsorg

Fyra dagar efter olyckan hölls två minnesstunder: en på torget i Kinna och en i Ängskolan, där eleverna tillsammans fick sörja och minnas sina kamrater. Göran Landgren talade på bägge.

Kontakterna med anhöriga fortsatte, först i samband med begravningarna men även efteråt. Och konfirmandgruppen träffades vid flera tillfällen för att prata om olyckan.

– Sorgeprocessen får ta sin tid, men olyckan finns där som ett ärr av sorg som vi bär med oss. Samtidigt bär vi med oss den mäktiga omsorg som kom till uttryck bland människor i vår kommun, alla frivilliga insatser, kommunens samordning, skolan och polisen, säger Göran Landgren.

 

 

En mörk skolkorridor, där några människor syns längst bort.

Stöd vid kriser

Svenska kyrkan har stor erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och sorg. Det gäller både i Sverige och i utlandet.

Tända ljus i ljusbärare

Lokala kriscentrum vid katastrofer

I händelse av en katastrof eller kris i samhället öppnas ofta ett kriscentrum i kyrkans lokaler i den församling där olyckan har skett. På denna sida kan du hitta kontaktuppgifter till olika församlingar genom att skriva in en adress.