Tända ljus i ljusbärare
Foto: Gustaf Hellsing

Lokala kriser

Vid en kris som har drabbat flera personer, erbjuder kyrkan stöd på olika sätt, beroende på vad som har hänt. Ofta öppnas ett kriscentrum i kyrkans lokaler där det finns personal som erbjuder samtal och stöd. 

De konkreta insatserna vid en katastrof sker i den församling där olyckan har skett, eller där de drabbade bor. Ofta öppnas ett kriscentrum i kyrkans lokaler med personal som erbjuder samtal och stöd.

Svenska kyrkan samverkar med kommunen, som har det övergripande lokala ansvaret. Finns det en kommunal krisgrupp i den aktuella kommunen är i regel Svenska kyrkan representerad i gruppen. På många platser kallas gruppen POSOM som står för ”Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid olyckor eller katastrofer”.

Då fanns kyrkan där

Nedan kan du läsa om två exempel på hur kyrkan agerat vid två krissituationer med dödliga utfall: en bussolycka i Sveg och en lavinolycka i Alperna. 

Ett stearinljus brinner i mörkret. Flera tända ljus i bakgrunden.

"Flera hundra kom för att tända ljus"

I april 2017 inträffade en allvarlig bussolycka utanför Sveg i Härjedalen. Tre ungdomar omkom och ett 20-tal skadades. Kyrkan kopplades in direkt och samarbetade med polis, skola och kommun för att stötta anhöriga och ungdomar.