Snön virvlar över ett mörkt berg.

Prästen gav stöd till chockade skidåkare

När en grupp svenskar befann sig i Alperna för att åka offpist hände det som inte fick hända. En av skidåkarna omkom i en lavinolycka. Svenska kyrkan i utlandet kopplades in via resebyrån och tog sig till skidcentret. Prästen blev ett viktigt stöd för de chockade skidåkarna.

En grupp svenskar hade åkt till Alperna för att delta i en offpistkurs. Alla i gruppen, inklusive ledarna, var erfarna skidåkare och i bagaget hade de lavinsäkerhetsutrustning. Ändå skedde olyckan. När lavinen kom hamnade två av kursdeltagarna under snön. Den ene tog sig snabbt upp men den andre sågs inte till. Efter några minuters grävande med spadar hittades kamraten. Men hens liv gick inte att rädda, trots upplivningsförsök av vänner och sjukvårdspersonal, som hade tagit sig till platsen med ambulanshelikopter.

Samlades i nattklubbslokalen

En präst vid Svenska kyrkan i utlandets församling nära skidorten fick larm om olyckan samma dag. Tillsammans med resebyrån kontaktade församlingen SOS International och svenska UD.

Nästa morgon reste en av utlandsprästerna till alpbyn med kondoleansbok, ljus, fotoram, psalmbok, bibel, vit duk och näsdukar. På skidcentret mötte prästen reseledarna och deltagarna i offpistkursen. Skidcentrets chef och chefen för skidlärarna informerade om det inträffade, och prästen såg till att alla anhöriga underrättades. Prästens möte med den omkomnes nära vän, som hade överlevt lavinen, blev känsloladdat.

Prästen tog initiativ till en samling senare samma kväll med gruppen som var med vid lavinolyckan och den omkomnes rumskamrater. Samlingen ägde rum i skidcentrets nattklubb, en kylslagen källarlokal som var den enda ostörda platsen för ett samtal med hela gruppen.

Tyst minut och ljus

I mitten av lokalen hade prästen placerat en litet runt bord med en vit duk, tre ljus och näsdukar. De tände ljuset i mitten och höll en tyst minut för den avlidne. Därefter följde ett samtal som pågick sent inpå kvällen, där alla fick ge uttryck för sina känslor och upplevelser. 

– Vi avslutade samlingen med att tända de andra två ljusen, det ena för den omkomnes föräldrar och det andra för gruppen och deltagarnas fortsatta liv. Samlingen avslutades med välsignelsen. Sedan sade vi godnatt till varandra med varma kramar, uppger prästen som också lämnade visitkort och uppmanade den som ville att ta kontakt.

Nästa dag fanns prästen där för fler samtal innan gruppen skulle resa hem till Sverige. Tillbaka i utlandsförsamlingen tog prästen kontakt med skidcentret och resebyrån för att erbjuda fortsatt stöd vid behov.