Foto: Sean Furlonger

Kris och katastrof i utlandet

Vid krissituationer utomlands arbetar Svenska kyrkans personal ofta intensivt och i nära samverkan med svenska myndigheter.

All personal i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar utbildas i kris- och katastrofberedskap för att man ska vara väl förberedd om en kris inträffar. Svenska kyrkan ingår i den stödstyrka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för.

Stödstyrkan rycker på kort varsel in vid olika krissituationer utomlands. Bland personalen finns präster från Svenska kyrkan som bland annat ska arbeta med krisstöd tillsammans med personal från Röda Korset och Rädda barnen. 

Bistår i svåra händelser

Det finns en stor förväntan på Svenska kyrkan att bistå i svåra händelser. Tack vare sin speciella kompetens har kyrkans personal en viktig uppgift i att hjälpa drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Händelser som tsunamin i Sydostasien, bombdåden på Bali och terrorattacken i New York är exempel på detta. Då lämnade medarbetare i Svenska kyrkan sina ordinarie arbetsuppgifter och gav sig iväg dit hjälpbehov fanns, eller öppnade kyrkan mitt i natten för att finnas tillhands för dem som behövde stöd och hjälp. Precis så som kyrkan gör hemma när något händer. 

 

Hus svårt drabbade av Tyfon.

Katastrofinsatser

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Act Svenska kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns på plats både före, under och efter katastrofen.