Foto: Johannes Frandsen

Träffar & gemenskap

Inom Svenska kyrkan gillar vi att träffas. Vi gillar värmen och gemenskapen som skapas när personer får chansen att mötas, umgås och samtala. Just därför ordnar vi ett antal vardagsträffar i olika former. Läs mer nedan.