Ny diakon i pastoratet

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu har vi glädjen att förstärka vårt diakonala arbete med en ny medarbetare, diakon Akar Holmgren. Genom henne stärks också vårt flerspråkiga arbete, då hon har kunskap och erfarenhet av arbete med samiskt kyrkoliv såväl som sverigefinsk och teckenspråkig verksamhet.

Akar Holmgren är 58 år och bor på en liten hästgård i Ramvik tillsammans med maken Mats Hallin, även han medarbetare (präst) i pastoratet. Hon vigdes till diakon för Härnösands stift 2012 och har senaste sju åren jobbat som stiftsdiakon  och samordnare för flerspråkigt arbete.

Akar har skrivit boken ”SJELTIE – Kyrkplatser och kyrkoliv”, som gavs ut 2018 av Härnösands stift inför 100-års jubiléet av det första samiska landsmötet på svensk sida. 

Akar började sin tjänst i Kramfors pastorat torsdag 26 januari och kommer att tjänstgöra i alla församlingar, där behov finns. Sitt kontor har hon i Gudmundrå församlingsgård.

- Jag har haft en fantastisk första vecka på jobbet. Bland annat har jag hunnit besöka Café Livslust i Ytterlännäs, där jag fick uppleva ett jättefint exempel på god diakoni.

Pastoratets officiella mottagande av Akar sker i samband med Ljusmässan i Vibyggerå, söndag 5 februari kl. 18:00, där hon även medverkar tillsammans med Ullånger/Vibyggeråkören, kyrkoherde Peter Forsberg, kantor Magnus Skoglund m.fl.

Sydsamisk historia i bok om kyrkplatser

I februari presenterades en ny bok om sydsamisk historia och kyrkoliv. Det handlar om de så kallade lappkapellen som var en del av koloniseringen men som kom att få en viktig social roll som mötesplats. – De här platserna har haft, och har fortfarande, central betydelse i sydsamernas historia, säger Akar Holmgren, en av författarna till boken.

Bokryggar i en bokhylla. Bibeln på olika språk.

Flerspråkigt arbete

En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet på sitt eget språk. Enligt svensk språklag har de fem minoritetsspråken och teckenspråk ett särskilt skydd. Det är dessa språk som främst avses då begreppet "flerspråkig kyrka" eller "flerspråkigt arbete" används.