Foto: Alex Giacomini /Ikon

Hjälp med ärenden?

Under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar oss att begränsa våra nära kontakter och hålla oss hemma vill vi erbjuda särskilt stöd för dig som har svårt att utföra ett ärende på egen hand. Om du behöver hjälp med att handla mat eller hämta ut mediciner, tveka inte att höra av dig!

Vibyggerå församling
Magnus Skoglund 0612-855 41

Ullånger församling
Mats Hallin 0612-855 58

Nordingrå församling
Lars Parkman 0612-855 29

Gudmundrå församling
Lars-Åke Wennstig 0612-855 42
Kristina Tosteberg 0612-855 46

Övriga församlingar
Ta kontakt via vår växel 0612-855 00