Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Koret

Koret ligger längst fram i kyrkorummet, framför långhuset. Namnet kommer av att det var här kören traditionellt stod.

Koret ligger nästan alltid i den östligaste delen av kyrkan. Här finns altaret och härifrån leds gudstjänsten. I äldre kyrkor är gränsen mellan långhus och kor ibland markerad genom ett galler eller räcke som kallas korskrank. Golvet i koret är oftast också högre än i långhuset.

Markeringen talade om att koret var avsett för prästerna medan församlingen hade sin plats i långhuset. I kyrkor byggda från andra hälften av 1900-talet finns inte den markeringen eller uppdelningen kvar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?