Kören läser i sina noter.
Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Kör

Musiken har sedan kyrkans första tid använts för att uttrycka församlingens bön och lovsång till Gud.

Ända fram till senmedeltid bestod musiken i kyrkan enbart av gregoriansk sång, som endast sjöngs av prästerna. Språket var latin och sångerna sjöngs utan ackompanjemang.

Under reformationen började de gregorianska sångerna översättas till svenska, men först en bit in på 1600-talet började man skriva psalmer, som församlingen fick vara med och sjunga. Många lärde sig psalmerna innantill. Längre fram, på 1700-talet, började privatpersoner skaffa sig egna psalmböcker.

Många sjunger i kyrkans körer

Runt 1840-talet bildades en ny typ av kör, manskören. Fram till 1900-talet var de dominerande bland kyrkokörerna, men idag är de flesta körerna blandade med både kvinnor och män. Med tiden har kyrkokörerna blivit allt viktigare, både för att hjälpa till med sången under gudstjänsten och för svenskt körliv. Varje år sjunger 100 000 svenskar i någon av kyrkans körer.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?