Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kör

Musiken har sedan kyrkans första tid använts för att uttrycka församlingens bön och lovsång till Gud.

Ända fram till senmedeltid sjöngs sångerna i svenska kyrkor på latin. Den gregorianska sången ingick i kyrkans gudstjänstritual, och var inte en gemensam församlingssång.

Under reformationen började de gregorianska mässångerna översättas till svenska, men först en bit in på 1600-talet kom församlingssången. Psalmer lärdes in och sjöngs utantill fram till 1700-talet när privatpersoner började skaffa sig psalmböcker.

Många sjunger i kyrkans körer

Runt 1840-talet spreds en ny typ av kör, manskören. Fram till 1900-talet var de dominerande bland kyrkokörerna, men idag är de flesta körerna blandade med både kvinnor och män. Med tiden har kyrkokörerna blivit allt viktigare, både för att hjälpa till med sången under gudstjänsten och för svenskt körliv. Varje år sjunger 100 000 svenskar i någon av kyrkans körer.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?