Foto: Magnus Aronson/IKON

Stödsamtal

Behöver du prata med någon? Vi finns här!

Du som behöver någon att samtala med om livet!

Ibland behöver vi få samtala med någon utomstående, som inte är vår familj eller våra vänner.

Välkommen att ringa eller mejla till någon av oss. Vi har tystnadsplikt.

Gud vi ber, var nära oss och stärk oss så vi kan finnas för varandra så att ingen ska känna sig glömd och ensam. Amen

Diakon

Katrin Holmstrand: 0221-77 30 42

Peggy Vickman: 0221-77 30 44

Sylvia Launics Aronsson: 0221-77 30 45

Putte Filipsson: 0221-77 30 41

Präst

Jarmo Muroma (finsktalande/puhuu suomea): 0221-77 30 36

Sara Hökpers: 0221-77 30 39

Elias Edefors: 0221-77 30 37