S:t Mary - under uppstart

Ett hållbart liv - på insidan och utsidan. S:t Mary är en social verksamhet inom Svenska kyrkan. Läs mer här!

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan som startade i Linde bergslags församling. S:t Mary är till sin kärna en metod (MARY) för att arbeta med arbetsträning och praktik för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarkanden. Metonden bygger på en kristen människosyn och använder sig av vedertagna metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling. Metoderna är inte unika. Det är helheten som är unik!

Läs mer i broschyren.

Här i Köping håller vi på att arbeta för att skapa ett eget St Mary men vi vill stötta våra kollegor som redan kommit igång och där med finns dessa fantastiska produkter att köpa även på St Olovsgården i Köping

Eller kontakta oss för att veta mer.
Katrin Holmstrand: katrin.holmstrand@svenskakyrkan.se
Anna A. Andersson anna.a.andersson@svenskakyrkan.se  i Lindesberg (där närmaste S:t Mary finns i dagsläget).